video

(Thuyết minh – Audio) Ngộ Xà – Văn Án

Nội dung truyện Ngộ Xà

Bị một chén trà nóng đổ vào thân cũng như bị một chậu máu chó rắc đầu.

Xà yêu thật không thể bình tĩnh, nó quay đầu cắn ngược một cái, xong mới phát hiện cắn hay không cũng chẳng khác biệt.

Người này vốn thật đáng chết.

“Nhân yêu thù đồ.”

“Nhân yêu thù đồ… Ta cùng ngươi trăm sông đổ về một biển, được không?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *