video

(Thuyết minh – Audio) Ngộ Xà – Văn Án

Nội dung truyện Ngộ Xà Bị một chén trà nóng đổ vào thân cũng như bị một chậu máu chó rắc đầu. Xà yêu thật không thể bình tĩnh, nó quay đầu cắn ngược một cái, xong mới phát hiện cắn hay không cũng chẳng khác biệt. Người này vốn thật đáng chết. … “Nhân yêu thù đồ.” “Nhân yêu…

Tiếp tục đọc